Home

Hi! Check out my work, and get in touch below.

       

 

 

Kommende utstilling: Veien Kulturminnepark 11.juni – 30.juli 2023

Hundremeterskogen og andre skoger under koronaens tid
kilemoen_8

 

Jeg antar at de fleste kjenner til uttrykket hundremeterskogen fra Ole Brumm. På engelsk Hundred-Acre Wood – som i bokstavelig forstand betyr et skogområde som dekker et areal på 400 dekar.

Betegnelsen brukes på norsk ofte om små idylliske områder, gjerne relatert til barn, og er et populært navn på lekeområder, barnehageavdelinger og lignende.

For meg betyr uttrykket nærheten til den skogen jeg går tur i nesten daglig her på Hønefoss. Rett ut av døra her i Storgata, ned til elven ligger Schjongslunden med turen Elvelangs og Petersøya. Skogene rundt her på Ringerike gir også rom for utallige turmuligheter. Minner fra barndommen i Vestre Ådal, med Storskogen og Eventyrskogen, hvor jeg og min søster lekte sitter sterkt. Eventyrskogen var et lite skogholt med store tunge grantrær, tykk grønn mose dekket hele skogbunnen. Den eksisterer ikke lenger. Storskogen var den like over veien der vi bodde, den førte langt innover mot tjernet.

På mine turer som voksen har jeg alltid med meg fotokameraet. Trær betyr mye og har alltid fascinert meg. Under tiden med korona da Norge var nedstengt, ble det også mange turer i skogene rundt Hønefoss. På disse turene oppdager jeg også store hogstfelt og det skjærer i hjertet å oppdage disse områdene. Når jeg kommer hjem lastes alltid bilden over på min computer. For meg som billedkunstner er det naturlig å tenke kunstprosjekt når jeg går igjennom bildene.

Etter tre års arbeid er prosjektet ferdigstilt, det er en blanding av fotografier, digitale collager og digitalt manipulerte fotografier.


https://www.facebook.com/kathesside/

https://www.instagram.com/katart25/

https://www.instagram.com/billedkunstnerkathe/

My Work – hvordan jeg arbeider

Jeg arbeider i hovedsak med maleri (- akryl på lerret), men også med foto og digitale trykk.

Natur, musikk og drømmer har alltid vært billedskapende for meg og jeg prøver igjennom mitt arbeid å formidle følelser og stemninger. Uttrykket varierer fra abstrakt til figurativ abstraksjon. Jeg søker å få frem en stemning av noe uforutsigbart. Den følelsen du har når du vet noe kommer til å skje, og at du ikke har noen mulighet til å ta kontroll over hendelsene som kommer.

En følelse av å mestre balansekunsten til det ytterste og allikevel er du livredd for å falle.  Et øyeblikks erkjennelse av at din tilhørighet er basert på en drøm, – og du er i ferd med å våkne.

I work mainly with paintings (acrylic on canvas), but also with photography and digital printing.

Nature, music and dreams have always been picture creating for me, and through my work I’m trying to convey emotions and moods. Expression ranges from abstract to figurative abstraction. I am seeking to get a feeling of something unpredictable. The feeling you have when you know something is going to happen, and that you do not have any opportunity to take control of the events to come.

A sense of mastering the art of balance to the extreme and anyway are you terrified of falling.  A moment’s recognition that your belonging is based on a dream, and you are about to wake up.


About Me – om meg

Jeg bor og arbeider på Hønefoss, Norge – I’m living and working in Hønefoss Norway – my studio is in Fossveien 3, 3etg, 3510 Hønefoss. – mitt atelier er i Fossveien 3, 3etg, 3510 Hønefoss.

               exhibition dans
Exhibition dans

Contact

Send Me a Message