Digital artwork

Digitale arbeider fra forskjellige prosjekter

  • Embrace in Sápmi
  • Trees and The Forest
  • Transformasjon av ord til bilde, tekstene kan leses på tekstsiden
  • Digtegning et prosjekt i samarbeid med poeten L.E.Westerås
  • Remix PUNKT
  • på skinner