Digital artwork

  • Transformasjon av ord til bilde, tekstene kan leses på tekstsiden
  • Digtegning et prosjekt i samarbeid med poeten L.E.Westerås
  • Remix PUNKT
  • Bilder fra en tagget vegg
  • på skinner

Digitale arbeider fra forskjellige prosjekter