maleri

  • In between
  • Jeg i Risør – Risør i verden
  • fra diverse utstillinger: Streker og kruseduller, på skinner – landet bakenfor
  • Punkt
  • vi kommer fra havet på vei mot stjernene
  • Floke Vilgerdsons saga
  • minner fra Egypt

Her kan du se en del av mine malerier fra forskjellige utstillinger

New work/ nye arbeider