Design

Jeg arbeidet for Cappelen Dam noen år, har laget cd cover for Elin Rosseland, og lager invitasjoner årlig for NornaBab
I worked for Cappelen Dam for a few years, have made a CD cover for Elin Rosseland, and make invitations annually for NornaBab